3000 zł dopłat do fotowoltaiki, choć nie dla każdego. Program Mój Prąd w wersji 3.0. dysponuje mniejszym budżetem niż wcześniej, przez co zmniejsza się także kwota dofinansowania.

Od 1 lipca w życie wchodzi kolejna edycja programu Mój Prąd. W obecnej wersji (3.0.) dopłaty wyniosą maksymalnie 3 tys. zł. W sumie z programu Mój Prąd skorzystać będzie mogło blisko 178 tys. rodzin pragnących zostać prosumentami.

 

Wnioski w programie "Mój Prąd" można składać wyłącznie w formie elektronicznej.
Konieczne jest posiadanie profilu zaufanego (można go założyć na stronie www.pz.gov.pl)
Jeżeli osoba chcąca złożyć wniosek, nie posiada profilu zaufanego musi podpisać pełnomocnictwo osobie posiadającej profil zaufany, która złoży wniosek w jego imieniu.
Nie należy wysyłać dokumentacji papierowej do NFOŚiGW. Wnioski złożone w formie papierowej będą ODRZUCANE!

 

Aby ubiegać się o dofinansowanie w programie "Mój Prąd" należy przygotować wersję elektroniczną (skan) następujących dokumentów:

  • Faktura za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej
  • Dowód zapłaty faktury (potwierdzenie przelewu bankowego, KP lub oświadczenie o dokonanej wpłacie)
  • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia instalacji PV do sieci wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował instrukcję skłądania wniosków o dofinansowanie w programie "Mój Prąd". Można się z nią zapoznać klikając w poniższy link:
Instrukcja NFOŚiGW

Więcej informacji o programie pod linkiem:
https://mojprad.gov.pl/

 

   
© ALLROUNDER3