Najwyższa jakość

Trwałe i niezawodne instalacje oparte na produktach największych światowych firm (Longi Solar, Canadian Solar, Huawei, Goodwe, Sofar). Zoptymalizowane do najwyższych uzysków energii elektrycznej. Podzespoły użyte do budowy instalacji to aluminium, stal nierdzewna oraz osprzęt odporny na promieniowanie UV.

   

Terminowe dostawy

Dostawy i montaż realizowane są zgodnie z ustaleniami klienta. Wykwalifikowani instalatorzy, certyfikacja UDT oraz dbałość o najdrobniejsze szczegóły to domena firmy ECOPLUS. Kompleksowa obsługa dokumentacji, bezpłatna wycena, podłączenie do sieci AC, konfiguracja sieci internet i systemu monitoringu to podstawowe usługi każdej instalacji. 

   

Konkurencyjne ceny

W związku z tym, że firma jest producentem akcesoriów do fotowoltaiki - posiadamy atrakcyjne ceny za produkty najwyższej jakości oraz coraz większe grono setek zadowolonych klientów. 

   

Poselski projekt nowelizacji ustawy o OZE, który zawiera nowe reguły rozliczeń prosumentów. Wczoraj wieczorem tj. piątek 29.10.2021 Sejm przyjął nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, podczas którego poprawkę przesuwającą wejście w życie ustawy o dwa miesiące, na 1 kwietnia 2022r.

Prosumenci, którzy uruchomią instalację fotowoltaiczną do tego dnia, lub rozpoczną proces ubiegania się o przyłączenie do sieci, będą mogli nadal korzystać z rozliczeń w dotychczasowym systemie opustów w okresie do 15 lat.

Natomiast prosumenci, którzy rozpoczną proces przyłączania po 31 marca 2022 r., mają być rozliczani na nowych zasadach zgodnie z systemem net-billingu, sprzedając niewykorzystane nadwyżki energii po średniej cenie z rynku hurtowego (przy czym obowiązywać ma okres przejściowy do połowy 2022 r., do kiedy ta grupa prosumentów ma być tymczasowo objęta dotychczasowymi rozliczeniami w formie opustów).

Cena energii, po jakiej będą rozliczani nowi prosumenci rozpoczynający proces przyłączenia po 31 marca, będzie zgodna ze średnią ceną miesięczną, która została odnotowana na Towarowej Giełdzie Energii, a od połowy 2024 r. mają przejść na ceny godzinowe.

Kolejna, czwarta odsłona programu promocji fotowoltaiki "Mój prąd" planowana jest na I kwartał 2022 roku - przekazał w piątek resort klimatu i środowiska. Dodano, że planowany budżet nowej edycji to ok. 1 mld zł.

dotacjaPV"Planowana w I kwartale 2022 r. nowa odsłona programu priorytetowego +Mój prąd 4.0+ pozwoli na wykonanie kolejnego kroku w kierunku efektywnej, bezpiecznej energetyki rozproszonej, uwzględniającej inteligentne zarządzanie magazynowaniem oraz autokonsumpcją wytworzonej energii elektrycznej. Nowa edycja programu umożliwi również zastąpienie +wirtualnego magazynu energii+, jakim była dotychczas sieć elektroenergetyczna, magazynowaniem wytworzonej energii elektrycznej oraz ciepła i chłodu bezpośrednio u prosumenta" - wyjaśnia w piątkowym komunikacie ministerstwo.

W dniu 1.07.2021 r. rusza kolejny nabór wniosków o dofinansowanie. Bezzwrotna dotacja na instalacje fotowoltaiczne w ramach rządowego programu Mój prąd 3.0.

Dotacja ma formę bezzwrotnej pomocy finansowej. Kwota dofinansowania w 3 edycji wynosi 3 tys. zł (do 50% kosztów kwalifikowanych). Dotacja obejmuje instalacje o mocy od 2 do 10 kWp.
Program “Mój prąd” skierowany jest do gospodarstw domowych, a beneficjentami mogą zostać wyłącznie osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby. Wymaganiem jest zawarcie kompleksowej umowy regulującej kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Więcej informacji na temat programu Mój prąd 3.0.

Fotowoltaika - na czym to polega

Panele fotowoltaiczne czerpią energię z promieniowania słonecznego i wytwarzają prąd stały w wyniku zjawiska fotowoltaicznego, które zachodzi w pojedynczym ogniwie krzemowym. Falownik (składnik zestawu fotowoltaicznego) przekształca prąd stawy na energię elektryczną w sieci domowej. Oznacza to brak emisji zanieczyszczeń i koniec przymusu uzupełniania paliwa – energia słoneczna się nie kończy! Obecna technologia pozwala już na swobodne zabezpieczenie energii elektrycznej dla gospodarstwa domowego.

Bezzwrotna dotacja w programie Mój prąd 5 000 zł. 

Obecnie nie ma bezzwrotnego dofinansowania w programie Mój prąd. Pierwszy z programów zakończył sie w grudniu 2020 r.  Zapowiedzi rządu przewidują kolejną edycję tego programu od lipca 2021r.  Dobrą informację (niepotwierdzoną) jest możliwość ubiegania sie o dotację dla wszystkich, którzy ponieśli wydatki na fotowoltaikę po 31 stycznia 2020r. co oznacza, że osoby, które nie skorzystały końcem 2020 r. z programu Mój prąd będą mogły skorzystać z dotacji w nowym rozdaniu. 

Fotowoltaika 2021 – dofinansowanie w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Ulga termomodernizacyjna weszła w życie 1 stycznia 2019 roku – dzięki temu uprawnione osoby mogą odliczyć od podatku koszty poniesione w związku z termomodernizacją budynku w tym także na fotowoltaikę.

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy podatku PIT opłacający podatek.
Limit odliczenia jest związany z podatnikiem, a nie przedsięwzięciem – maksymalnie odliczy on 53 000 zł. Jeśli nieruchomość ma dwóch współwłaścicieli, każdy z nich może odliczyć poniesione przez siebie wydatki osobno. Ulgę można odliczać od dochodu przez 6 lat, aż do odliczenia pełnej kwoty wydatków na instalację fotowoltaiczną.

Ulga w ramach programu Czyse powietrze. 

Program ten przewiduje wsparcie dla fotowoltaiki w postaci nieoprocentowanego kredytu. Nie ma tu bezzwrotnej dotacji. Nie można łączyć programu Czyste powietrze z innymi formami wsptarcia. 

Ulga inwestycyjna na fotowoltaikę dla rolników.

Zgodnie z art. 13 Ustawy o podatku rolnym, rolnikom przysługuje ulga inwestycyjna na budowę instalacji fotowoltaicznej. To aż 25% poniesionych kosztów na instalację, które można odliczyć od podatku rolnego. Ponadto, jeżeli rolnik jest płatnikiem VAT, może go w całości odliczyć i zyskać dodatkowe 23%!

Kto może skorzystać z ulgi?
Podatnik podatku rolnego, Hodowca, rolnik, który poniósł wydatki na przebudowę i modernizację budynków, w tym budowę instalacji fotowoltaicznej.

Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego m.in: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów bądź też posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

W dniu 06.10.2021 r. o godzinie 14:05 został zamknięty nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 - 2023, z powodu wyczerpania budżetu programu.

 

   
© ALLROUNDER3